Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Detta är SkandiaPlan 2 

SkandiaPlan 2 är en tjänstepensionsplan för anställda hos företag som inte har kollektivavtal, men som ändå vill ge sina anställda samma trygghet som pensionsplanen ITP 2. SkandiaPlan 2 innehåller ett färdigt försäkringspaket. I det ingår:

● Förmånsbestämd ålderspension
● ”ITPK” - Kompletterande ålderspension
● Sjukpension
● Efterlevandeskydd
● Premiebefrielseförsäkringar

Sjukpensionen gäller från det att du har fyllt 18 år. Förmånsbestämd ålderspension, ”ITPK” och familjepension börjar du tjäna in vid 28 års ålder.

Förmånsbestämd ålderspension

Den största delen av SkandiaPlan 2 är en förmånsbestämd pension. Det innebär att pensionen är bestämd till en viss procent av din slutlön. Du uppnår full ålderspension om du före pensionsåldern har varit ansluten till SkandiaPlan 2 i 360 månader (30 år). Om du har varit ansluten kortare tid minskas din pension med 1/360 för varje månad som saknas.

Taket för intjänande av förmånsbestämd ålderspension är 30 inkomstbasbelopp. Ett inkomstbasbelopp är 76 200 kr år 2024.

Detta är ersättningsnivåerna för hel pension i SkandiaPlan 2:

Inkomstbasbelopp Pensionsmedförande lön Förmån i procent
0–7,5 upp till 571 500 kr 10 %
7,5–20 571 500–1 524 000 kr 65 %
20–30 1 524 000–2 286 000 kr 32,5 %

Den ordinarie pensionsåldern inom SkandiaPlan 2 är 65 år. Men du kan ta ut din ålderspension tidigare, redan från 55 års ålder. Vid förtida uttag blir din ålderspension lägre än den annars skulle ha blivit, eftersom premiebetalningen avbryts och utbetalningstiden blir längre.

Om du pensionerar dig på egen begäran vid 62 års ålder eller senare blir premierna ändå betalade fram till din 65-årsdag, av en premiebefrielseförsäkring. Din ålderspension blir därför lägre enbart på grund av den längre utbetalningstiden.

Alternativ till den förmånsbestämda pensionen

Om du har en årslön på mer än 10 inkomstbasbelopp kan du komma överens med din arbetsgivare om en annan lösning för den del av din lön som ligger mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp.

"ITPK" – Kompletterande ålderspension

”ITPK” är en premiebestämd del av din pension. Din arbetsgivare betalar varje månad en premie på motsvarande 2 procent av din lön. Hur hög din ”ITPK” blir när du går i pension beror bland annat på hur stora premier som betalas in, hur länge de betalas in, om du valt återbetalningsskydd eller familjeskydd och hur hög avkastning du får på ditt sparande.

Din ”ITPK” kan betalas ut livsvarigt eller under kortare tid, dock minst fem år.

Sjukpension

Om du blir långvarigt sjuk – över 90 dagar i följd eller 105 dagar under den senaste tolvmånadersperioden – har du rätt till sjukpension från din tjänstepension. Den är ett komplement till den allmänna försäkringens sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

Sjukpensionen betalas ut i proportion till graden av din arbetsoförmåga.

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskyddet är till för att ge din familj ekonomisk trygghet om du dör medan försäkringen gäller. Efterlevandeskyddet inom SkandiaPlan 2 består av fyra delar:

Förmånstagare

Det är i första hand din make, maka, registrerade partner eller sambo som är förmånstagare när det gäller återbetalningsskydd, familjeskydd och familjepension. I andra hand är det dina arvsberättigade barn.

För att din sambo ska bli förmånstagare måste ni ha eller vänta barn tillsammans, tidigare ha varit gifta med varandra eller i alla fall bo tillsammans sedan minst sex månader tillbaka.

Om du vill att någon annan ska vara förmånstagare till din "ITPK" måste du anmäla det genom ett förmånstagarförordnande som skickas till Valcentralen. De förmånstagare som är möjliga är:
a) Din make, maka, registrerade partner eller tidigare make, maka, registrerad partner.
b) Din sambo eller tidigare sambo.
c) Barn, styvbarn eller fosterbarn till dig eller till någon person enligt a) eller b).

Finns det flera barn som är förmånstagare fördelas pensionen lika mellan dem, om du inte har angett något annat i förordnandet.

Hämta blankett för förmånstagarförordnande

Premiebefrielseförsäkringar

SkandiaPlan 2 innehåller två premiebefrielseförsäkringar som fortsätter att betala in pengar till din tjänstepension:

● Om du inte kan arbeta och får sjukpension.

● Om du själv väljer att pensionera dig efter 62 års ålder. Premierna betalas fram till dess du fyller 65 år, som om du hade arbetat kvar med samma lön.

Vill du veta mer?

Här beskriver vi SkandiaPlan 2 på ett kortfattat och delvis förenklat sätt. Om du behöver veta mer finns alla detaljer i försäkringsvillkoren.

Hämta försäkringsvillkoren för SkandiaPlan 2

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se