Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Löneväxling

Om din arbetsgivare erbjuder så kallad löneväxling har du möjlighet att göra extra stora insättningar i din tjänstepensionsförsäkring. Vi på Valcentralen ser till att pengarna hamnar i den försäkring som du har valt.

Löneväxling innebär att du avstår från en del av din bruttolön och istället får en förmån av något slag från din arbetsgivare. Extra insättningar i tjänstepensionen är en sådan förmån, och den har ökat i popularitet sedan möjligheten till privat pensionssparande begränsats kraftigt.

När du löneväxlar via Valcentralen kommer din arbetsgivare att skicka extrapremien till Valcentralen. Vi förmedlar den sedan till det bolag som du har valt för din tjänstepension.

När löneväxlingen har påbörjats kan du logga in på Valcentralen och se din lön, hur stor uppräkning din arbetsgivare gör på grund av skillnaden mellan särskild löneskatt och arbetsgivaravgift, och hur stor premien blir. Premien överförs till försäkringen månaden efter det att löneavdraget gjorts.

Du kan ha en annan lösning för löneväxling än via Valcentralen. Om du har en annan lösning för löneväxling kan Valcentralen inte visa den när du loggar in, t.ex. vi visar inte den löneväxling som din arbetsgivare har upphandlat själv utan den presenteras hos det valda bolaget.

Att tänka på vid löneväxling

Den särskilda löneskatt som arbetsgivaren betalar för pensionspremier är lägre än arbetsgivaravgiften på lön. Många arbetsgivare låter därför pensionsinbetalningarna bli något högre än den lön som du avstår från. Det innebär att du kan sänka din bruttolön med 1 000 kr och få 1 060 kr inbetalda till din pensionsförsäkring utan att det kostar arbetsgivaren något extra.

Det påverkar också en del socialförsäkringar, olika försäkringar beroende på hur hög din lön blir efter löneväxlingen:
• Du tjänar in allmän pension på din lön upp till 8,07 inkomstbasbelopp (51 245 kr i månaden).
• Sjukpenningen baseras på din lön upp till 10 prisbasbelopp (47 750 kr i månaden).
• Föräldrapenningen baseras på din lön upp till 10 prisbasbelopp (47 750 kr i månaden).

Summorna är beräknade efter basbeloppen år 2024.

Sjukpensionen inom FTP 2 beräknas på lönen före löneväxling. Om du har en alltför hög anmäld pensionsmedförande lön och blir långvarigt sjukskriven, riskerar du enligt den så kallade minskningsregeln i 28 kap. 19 § socialförsäkringsbalken att bli återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för sjukpenning som tillsammans med sjukpension från en tjänstepensionsplan överstiger vissa nivåer.

För att inte komma i kollision med dessa regler har FTP-nämnden låtit ta fram beräkningar på hur stort löneavstående som kan göras inom olika lönespann, utan att du riskerar att blir återbetalningsskyldig till Försäkringskassan. Beloppen för år 2023 finns i den tabell som du kan hämta genom att klicka på länken nedan.

Hämta tabell

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se