Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Dina val

PPAK (inom PPA 07 och K06 Bil G PPAK) och ITPK (inom K06 Bil G) är kompletterande ålderspensioner. De är premiebestämda, vilket innebär att den pension som en dag betalas ut bestäms av bland annat storleken på premierna, hur länge du är anställd och hur bra avkastning du får på ditt pensionskapital. Din arbetsgivare betalar premien, som motsvarar 4 procent av din lön för PPAK och 2 procent av din lön för ITPK.

Du kan själv bestämma vilken typ av pensionsförsäkring du vill att dina pensionspengar ska placeras i, och du har flera försäkringsbolag att välja mellan. Du kan också ge din familj extra trygghet genom att välja återbetalningsskydd, familjeskydd eller båda delarna.

Om du inte gör något val placeras dina pengar i en traditionell pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd i SPP.

Välj hur dina pensionspengar ska förvaltas

Det finns två olika typer av pensionsförsäkringar. Du bestämmer själv vilken försäkring som passar dig bäst:

● Traditionell pensionsförsäkring. I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsbolaget hur dina premier placeras. Försäkringsbolaget placerar i räntebärande papper, aktier, fastigheter etc och sköter förvaltningen. Du är ofta garanterad en viss lägsta värdetillväxt. Det finns också nyare förvaltningsformer som räknas som traditionell försäkring där den garanterade värdetillväxten kan vara låg eller noll.

● Fondförsäkring. I en fondförsäkring bestämmer du i allmänhet själv i vilka fonder du vill placera dina pensionspengar. Du tar då själv hela risken för hur ditt pensionskapital utvecklas. När du väljer fondförsäkring placeras dina pengar först i en så kallad entrélösning hos det bolag du har valt. Sedan kontaktar försäkringsbolaget dig och ger dig möjlighet att själv välja fonder ur bolagets utbud.

Välj försäkringsbolag

Det finns många försäkringsbolag som kan förvalta din PPAK/ITPK. Du kan läsa mer om bolagen under fliken ”Valbara försäkringsbolag”.

Välj om du vill ha återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande får det pensionskapital som finns kvar i din PPAK/ITPK om du avlider innan det har betalats ut. Om du avlider innan du har börjat ta ut pensionen betalas ditt pensionskapital ut under 5 år. Om du har börjat ta ut pensionen går de resterande pensionsutbetalningarna till dina efterlevande, men inte längre än 20 år från pensionstillfället om du har valt livsvarig utbetalning.

Du betalar ingen avgift för återbetalningsskydd, men din pension blir lägre eftersom du inte får någon del av de så kallade arvsvinsterna, det vill säga de pensionspengar som blir kvar när försäkrade utan återbetalningsskydd avlider.

Välj om du vill ha familjeskydd

Familjeskydd är en separat försäkring hos Bliwa Livförsäkring. Du kan själv välja hur stor efterlevandepension din familj ska få om du avlider före 65 års ålder, antingen 1 förhöjt prisbasbelopp eller 2 förhöjda prisbasbelopp per år. Försäkringen betalas ut månadsvis under 5 år.

Om du väljer familjeskydd dras kostnaden från den pensionspremie som din arbetsgivare betalar för din kompletterande ålderspension. År 2024 kostar familjeskydd med 1 förhöjt prisbasbelopp 53 kr per månad och familjeskydd med 2 förhöjda prisbasbelopp 106 kr per månad.

Du kan läsa mer om familjeskyddsförsäkringen på Bliwas webbplats.

Valet gäller dina framtida premier

När du väljer vilket försäkringsbolag som ska förvalta din PPAK/ITPK gäller det enbart framtida premier. Om du tidigare har valt att placera dina premier i ett annat försäkringsbolag kommer det kapital som du har byggt upp att ligga kvar i det gamla försäkringsbolaget. Det kan vara möjligt att flytta pensionskapital från det gamla bolaget till det nya. Vissa försäkringbolag tillåter kapitalflytt, men inte alla. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information och för uppgifter om vilka avgifter som bolaget tar ut för kapitalflytt.

SAS pensionsplan PPA 07 har från och med den 1 maj 2013 ersatts av pensionsplanen PPA 13. Kontakta din arbetsgivare om du har frågor.

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se