Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Dina val

BTPK Egenpension är en del av din tjänstepension. Det är en kompletterande ålderspension som är premiebestämd, vilket innebär att din slutliga BTPK Egenpension bestäms av bland annat storleken på premierna, hur länge du är anställd och hur bra avkastning du får på ditt pensionskapital. Din arbetsgivare betalar premien, som motsvarar 2 procent av din lön.

När din arbetsgivare har förstärkt din BTPK kommer premien att höjas från 2 procent till 4 procent.

Du kan själv bestämma på vilket sätt din BTPK Egenpension ska förvaltas. Om du inte gör något val placeras dina pengar i en traditionell pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd i SPP.

Välj typ av försäkring

Det finns två olika typer av pensionsförsäkringar som du kan välja mellan:

● Traditionell pensionsförsäkring. I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsbolaget hur dina premier placeras. Försäkringsbolaget placerar i räntebärande papper, aktier, fastigheter etc och sköter förvaltningen. Du är ofta garanterad en viss lägsta värdetillväxt. Det finns också nyare förvaltningsformer som räknas som traditionell försäkring där den garanterade värdetillväxten kan vara låg eller noll.

● Fondförsäkring. I en fondförsäkring bestämmer du i allmänhet själv i vilka fonder du vill placera dina pensionspengar. Du tar då själv hela risken för hur ditt pensionskapital utvecklas. När du väljer fondförsäkring placeras dina pengar först i en så kallad entrélösning hos det bolag du har valt. Sedan kontaktar försäkringsbolaget dig och ger dig möjlighet att själv välja fonder ur bolagets utbud.

Välj försäkringsbolag

Det finns flera försäkringsbolag som kan förvalta din BTPK Egenpension. Du kan läsa mer om bolagen under fliken ”Valbara försäkringsbolag”.

Välj om du vill ha återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att din familj får det pensionskapital som finns kvar i din BTPK Egenpension om du avlider i förtid. Om du avlider innan du har börjat ta ut pensionen betalas ditt pensionskapital ut under 5 år. Om du har hunnit gå i pension är det de resterande pensionsutbetalningarna som betalas ut under den tid som du har valt, men inte längre än sammanlagt 20 år om du valt livsvarig utbetalning.

Du betalar ingen avgift för återbetalningsskydd, men din pension blir lite lägre. Om du inte väljer återbetalningsskydd får du högre pension eftersom du då får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd avlider.

Det finns begränsningar i vilka som räknas som familjemedlemmar. Särskilda regler gäller också om du först väljer bort återbetalningsskydd och senare vill välja till det. Läs mer under fliken ”Om Frivillig BTP”.

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se