Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Dina val

ITPK-S är en del av din tjänstepension. Det är en kompletterande ålderspension som är premiebestämd, vilket innebär att din slutliga ITPK-S bestäms av bland annat storleken på premierna, hur länge du är anställd och hur bra avkastning du får på ditt pensionskapital. Din arbetsgivare betalar premien, som motsvarar 2 procent av din lön.

Du kan själv bestämma på vilket sätt din ITPK-S ska förvaltas och vilket försäkringsbolag som ska sköta förvaltningen. Du kan också ge din familj extra trygghet genom att välja återbetalningsskydd, familjeskydd eller båda delarna.

Om du inte gör något val kommer dina pengar att placeras i en traditionell pensionsförsäkring, med återbetalningsskydd men utan familjeskydd, i Skandia Liv.

Välj hur dina pensionspengar ska förvaltas

Det finns två olika typer av pensionsförsäkringar. Du bestämmer själv vilken försäkring som passar dig bäst:

● Traditionell pensionsförsäkring. I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsbolaget hur dina premier placeras. Försäkringsbolaget placerar i räntebärande papper, aktier, fastigheter etc och sköter förvaltningen. Du är ofta garanterad en viss lägsta värdetillväxt. Det finns också nyare förvaltningsformer som räknas som traditionell försäkring där den garanterade värdetillväxten kan vara låg eller noll.

● Fondförsäkring. I en fondförsäkring bestämmer du i allmänhet själv i vilka fonder du vill placera dina pensionspengar. Du tar då själv hela risken för hur ditt pensionskapital utvecklas. När du väljer fondförsäkring placeras dina pengar först i en så kallad entrélösning hos det bolag du har valt. Sedan kontaktar försäkringsbolaget dig och ger dig möjlighet att själv välja fonder ur bolagets utbud.

Välj försäkringsbolag

Det finns många försäkringsbolag som kan förvalta din ITPK-S. Du kan läsa mer om dem under fliken ”Valbara försäkringsbolag”.

Välj om du vill ha återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att din familj får det pensionskapital som finns kvar i din ITPK-S om du avlider innan det har betalats ut. Om du avlider innan du har börjat ta ut pensionen betalas ditt pensionskapital ut under 5 år. Om du har hunnit gå i pension är det de resterande pensionsutbetalningarna som betalas ut under den tid som du har valt, men inte längre än sammanlagt 20 år om du valt livsvarig utbetalning.

Du betalar ingen avgift för återbetalningsskydd, men din pension blir lite lägre. Om du inte väljer återbetalningsskydd får du högre pension eftersom du då får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd avlider.

Det finns begränsningar när det gäller vilka som räknas som familjemedlemmar. Särskilda regler gäller också om du först väljer bort återbetalningsskydd och senare vill välja till det. Läs mer under fliken ”Om ITP-S”.

Välj om du vill ha familjeskydd

Familjeskydd är en separat försäkring hos Bliwa Livförsäkring. Du kan själv välja hur stor efterlevandepension din familj ska få om du avlider före 65 års ålder, antingen 1 förhöjt prisbasbelopp eller 2 förhöjda prisbasbelopp per år. Försäkringen betalas ut under 5 år.  År 2024 är ett förhöjt prisbasbelopp 58 500 kr.

Om du väljer familjeskydd dras kostnaden från den pensionspremie som din arbetsgivare betalar in, vilket innebär att din ITPK-S blir lägre. År 2024 kostar familjeskydd med 1 förhöjt prisbasbelopp 53 kr per månad och familjeskydd med 2 förhöjda prisbasbelopp kostar 106 kr per månad.

Du kan läsa mer om familjeskyddsförsäkringen på Bliwas webbplats.

Det finns begränsningar när det gäller vilka som räknas som familjemedlemmar. Läs mer under fliken ”Om ITP-S”.

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se