Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Detta är BTP 1

BTP 1 är en pensionsplan för dig som arbetar inom banksektorn.

Kollektivavtalad BTP 1 gäller i företag som är anslutna till Bankernas arbetsgivarorganisation, BAO, och som har valt att gå över från den tidigare planen till BTP 1. I de företagen gäller BTP 1 alla som anställts efter det att planen infördes i företaget samt alla anställda som är yngre än 25 år.

Hängavtalad BTP 1 gäller i företag som inte är ansluta till BAO men som har tecknat pensionsavtal med Finansförbundet.

BTP 1 består av:

● Ålderspension
● Sjukpension
● Premiebefrielseförsäkring
● Efterlevandeskydd

Försäkringsgivare till riskförsäkringarna ovan är Futur och SEB.

Ålderspension

BTP 1 är en premiebestämd ålderspension. Din arbetsgivare betalar in premierna. Det är lönens storlek och hur många år du arbetar som avgör hur stora premier som sammanlagt kommer att betalas in. Premien motsvarar 4,5 procent av din bruttolön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönen mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp.

När din arbetsgivare har förstärkt din BTP 1 kommer premien till den valbara delen att höjas från 2 procent till 4 procent respektive från 30 till 32 procent. Avsättningen till den trygga delen inom BTP 1 kvarstår oförändrad (dvs.2,5 procent).

År 2024 är inkomstbasbeloppet 76 200 kr. Det innebär att 7,5 inkomstbasbelopp är 571 500 kr.

Din BTP 1 premie delas upp i i Trygga delen, med långsiktiga placeringar godkända av BTP-nämnden, och Valbara delen

Om du inte gör något val kommer dina pengar att placeras i en pensionsförsäkring, med återbetalningsskydd, hos Futur.

Sjukpension

Om du blir långvarigt sjuk – över 90 dagar i följd eller 150 dagar under den senaste tolvmånadersperioden – har du rätt till sjukpension från din tjänstepension. Den är ett komplement till den allmänna försäkringens sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

Sjukpensionen betalas ut i proportion till graden av din arbetsoförmåga.

 

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkringen betalar premierna för din ålderspension och sjukpension om du:
● Drabbas av arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall.
● Är sjukskriven.
 

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskyddet är till för att ge dina nära ekonomisk trygghet om du skulle avlida i förtid.

I kollektivavtalad BTP 1 ingår en obligatorisk barnpension.

Förmånstagarförordnande – återbetalningsskydd och familjeskydd

Det är i första hand din make, maka, registrerade partner eller sambo som är förmånstagare till återbetalningsskyddet i BTP 1. I andra hand är det dina arvsberättigade barn.

För att din sambo ska bli förmånstagare måste ni ha eller vänta barn tillsammans, tidigare ha varit gifta med varandra eller i alla fall bo tillsammans sedan minst sex månader tillbaka.

Om du vill att någon annan ska vara förmånstagare måste du anmäla det genom ett förmånstagarförordnande som skickas till Valcentralen. De förmånstagare som är möjliga är:
a) Din make, maka, registrerade partner eller tidigare make, maka, registrerad partner.
b) Din sambo eller tidigare sambo.
c) Barn, styvbarn eller fosterbarn till dig eller till någon person enligt a) eller b).

Finns det flera barn som är förmånstagare fördelas pensionen lika mellan dem, om du inte har angett något annat i förordnandet.

Kollektivavtalad BTP 1  Hämta blankett för förmånstagarförordnande för återbetalningsskydd

 

Förmånstagare – TGL 

Om du inte begär något annat är dina anhöriga förmånstagare till din TGL-försäkring i den här ordningen:
1. Maka/make eller registrerad partner. Om varken maka/make eller registrerad partner finns, sambo.
2. Arvsberättigade barn.

Om du vill ändra på ordningen eller att någon annan ska vara förmånstagare måste du skriftligen meddela din försäkringsgivare på en särskild blankett.

SEB är försäkringsgivare för kollektivavtalad BTP 1.

Vill du veta mer?

Här beskriver vi BTP 1 tjänstepension på ett kortfattat och delvis förenklat sätt. Du kan läsa mer om kollektivavtalad BTP på den webbplats som BAO och Finansförbundet har skapat tillsammans:

http://btppension.se/

Om du vill veta ännu mer finns alla detaljer i avtalstexten, som du kan hämta på samma webbplats, eller via direktlänken:

https://cdn.bao.se/filer/www/dokument/kollektivavtal/finansforbundet/Pensionsavtal-BAO-Finansforbundet-2021-05-01.pdf

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se