Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng
Skandikon logotyp

Detta är BTP 1

BTP 1 är en pensionsplan för dig som arbetar inom banksektorn.

Kollektivavtalad BTP 1 gäller i företag som är anslutna till Bankernas arbetsgivarorganisation, BAO, och som har valt att gå över från den tidigare planen till BTP 1. I de företagen gäller BTP 1 alla som anställts efter det att planen infördes i företaget samt alla anställda som är yngre än 25 år.

Hängavtalad BTP 1 gäller i företag som inte är ansluta till BAO men som har tecknat pensionsavtal med Finansförbundet.

BTP 1 består av:

● Ålderspension
● Sjukpension
● Premiebefrielseförsäkring
● Efterlevandeskydd

Försäkringsgivare till riskförsäkringarna ovan är Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (Skandia Liv). Skandia Liv står under Finansinspektionens tillsyn. Skandia Livs anställda får ingen försäljningsersättning med anledning av att försäkringarna ovan tecknas. Läs mer om Skandia Liv och om hur du går tillväga för att lämna ett klagomål till Skandia Liv här.

Ålderspension

BTP 1 är en premiebestämd ålderspension. Din arbetsgivare betalar in premierna. Det är lönens storlek och hur många år du arbetar som avgör hur stora premier som sammanlagt kommer att betalas in. Premien motsvarar 4,5 procent av din bruttolön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönen mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp.

När din arbetsgivare har förstärkt din BTP 1 kommer premien till den valbara delen att höjas från 2 procent till 4 procent respektive från 30 till 32 procent. Avsättningen till den trygga delen inom BTP 1 kvarstår oförändrad (dvs.2,5 procent).

År 2022 är inkomstbasbeloppet 71 000 kr. Det innebär att 7,5 inkomstbasbelopp är 532 500 kr.

Du bestämmer själv vilken eller vilka försäkringsgivare som ska förvalta premien, som delas upp i Trygga delen, med långsiktiga placeringar godkända av BTP-nämnden, och Valbara delen, som du beslutar om helt själv. Valen gör du här på Valcentralen.

Om du inte gör något val kommer dina pengar att placeras i en traditionell pensionsförsäkring, med återbetalningsskydd, hos Skandia Liv.

Sjukpension

Om du blir långvarigt sjuk – över 90 dagar i följd eller 150 dagar under den senaste tolvmånadersperioden – har du rätt till sjukpension från din tjänstepension. Den är ett komplement till den allmänna försäkringens sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

Sjukpensionen betalas ut i proportion till graden av din arbetsoförmåga.

 

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkringen betalar premierna för din ålderspension och sjukpension om du:
● Drabbas av arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall.
● Är sjukskriven.
 

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskyddet är till för att ge dina nära ekonomisk trygghet om du skulle avlida i förtid.

I kollektivavtalad BTP 1 ingår en obligatorisk barnpension.

I hängavtalad BTP 1 ingår ett familjeskydd, en separat livförsäkring som betalas ut till din familj i 5 år om du avlider innan du fyllt 65 år. Hur stort beloppet blir beror på din ålder när du avlider.

Inom både kollektivavtalad och hängavtalad BTP 1 finns möjlighet att teckna ett frivilligt återbetalningsskydd.

Förmånstagarförordnande – återbetalningsskydd och familjeskydd

Det är i första hand din make, maka, registrerade partner eller sambo som är förmånstagare till återbetalningsskyddet i BTP 1 och till familjeskyddet i hängavtalad BTP 1. I andra hand är det dina arvsberättigade barn.

För att din sambo ska bli förmånstagare måste ni ha eller vänta barn tillsammans, tidigare ha varit gifta med varandra eller i alla fall bo tillsammans sedan minst sex månader tillbaka.

Om du vill att någon annan ska vara förmånstagare måste du anmäla det genom ett förmånstagarförordnande som skickas till Valcentralen. De förmånstagare som är möjliga är:
a) Din make, maka, registrerade partner eller tidigare make, maka, registrerad partner.
b) Din sambo eller tidigare sambo.
c) Barn, styvbarn eller fosterbarn till dig eller till någon person enligt a) eller b).

Finns det flera barn som är förmånstagare fördelas pensionen lika mellan dem, om du inte har angett något annat i förordnandet.

Kollektivavtalad BTP 1  Hämta blankett för förmånstagarförordnande för återbetalningsskydd

Hängavtalad BTP 1  Hämta blankett för förmånstagarförordnande för återbetalningsskydd och familjeskydd

 

Förmånstagare – TGL 

Om du inte begär något annat är dina anhöriga förmånstagare till din TGL-försäkring i den här ordningen:
1. Maka/make eller registrerad partner. Om varken maka/make eller registrerad partner finns, sambo.
2. Arvsberättigade barn.

Om du vill ändra på ordningen eller att någon annan ska vara förmånstagare måste du skriftligen meddela din försäkringsgivare på en särskild blankett.

SEB är försäkringsgivare för kollektivavtalad BTP 1

Skandia Liv är försäkringsgivare för hängavtalad BTP 1.

Hämta blankett för förmånsdagarförordnande för TGL i Skandia.
 

Vill du veta mer?

Här beskriver vi BTP 1 tjänstepension på ett kortfattat och delvis förenklat sätt. Du kan läsa mer om kollektivavtalad BTP på den webbplats som BAO och Finansförbundet har skapat tillsammans:

http://btppension.se/

Om du vill veta ännu mer finns alla detaljer i avtalstexten, som du kan hämta på samma webbplats, eller via direktlänken:

https://cdn.bao.se/filer/www/dokument/kollektivavtal/finansforbundet/Pensionsavtal-BAO-Finansforbundet-2021-05-01.pdf

Nu kan du välja att få din post digitalt.

Skandikon är ansluten till Kivra.

Intresserad? Klicka på länken och läs mer om hur du lätt kommer igång med din digitala brevlåda.

Är du redan ansluten till Kivra? Klicka här.

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se