Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Detta är KAP-KL

KAP-KL är tjänstepension för dig som arbetar inom en kommun, en region eller ett kommunalt bolag och har rätt till förmånsbestämd ålderspension.

I din tjänstepension KAP-KL ingår:
● Ålderspension
● Skydd för efterlevande

● Ålderspension

Ålderspensionen inom KAP-KL är ett komplement till den allmänna pensionen. Den kan se olika ut beroende på hur länge du har varit anställd, hur mycket du tjänar och vilket år du är född.

Avgiftsbestämd ålderspension

Alla anställda inom KAP-KL har avgiftsbestämd (premiebestämd) pension. Att pensionen är avgiftsbestämd (premiebestämd) innebär att din arbetsgivare betalar in en bestämd premie till en pensionsförsäkring. Inom KAP-KL motsvarar den 4,5 procent av din lön upp till 30 inkomstbasbelopp (2 286 00 kr år 2024). Hur stor din pension blir påverkas av hur länge du arbetar och hur mycket värdet på dina sparade pensionspengar växer.

Du kan själv bestämma vilken typ av pensionsförsäkring du vill att dina pensionspengar ska placeras i, och du har flera försäkringsbolag att välja mellan. Du loggar in med BankID eller Mobilt BankID och gör dina val på Valcentralen.

Om du inte gör något val kommer dina premier att placeras i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd i KPA Pension.

Du kan när som helst göra ett nytt pensionsval – eller ändra ett tidigare val – för alla kommande premier. Om du vill kan du också flytta kapital från försäkringar som du tidigare har valt, till en annan av de försäkringar som är valbara inom KAP-KL.

Här kan du läsa mer om dina valmöjligheter.

Förmånsbestämd ålderspension

Anställda som tjänar över 7,5 inkomstbelopp per år (571 500 kr år 2024) har en förmånsbestämd ålderspension. Att pensionen är förmånsbestämd innebär att den baseras på din tjänstetid och din lön åren närmast pensioneringen.

För att få full pension ska du ha 30 års tjänstetid. Som tjänstetid räknas de år du har varit anställ med pensionsrätt enligt pensionsavtalen PFA eller KAP-KL från det du har fyllt 28 år fram till dess du fyllt 65 år.

Den förmånsbestämda pensionen är 55 procent av din pensionsgrundande lön mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp (571 500 kr–1 524 000 kr år 2024) och 27,5 procent av den del av lönen som ligger mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp (1 524 000 kr–2 286 000 kr år 2024).

Detta gäller alla som är födda 1967 och senare. Om du är född tidigare är procentsatserna något högre. Till exempel är de 60 procent respektive 30 procent för den som är född 1950. Det är en övergångsregel från det gamla pensionsavtalet PFA.

Intjänad pensionsrätt – för dig som jobbat länge

Det äldre pensionsavtalet PA-KL slutade gälla vid årsskiftet 1997/1998. Om du då var anställd med PA-KL omvandlades den pension du hade tjänat in till det som kallas Intjänad pensionsrätt 1997-12-31. Pensionsrättens storlek bestämdes utifrån din anställningstid och den lön du hade åren 1989–1995. Sedan dess har värdet på pensionsrätten räknats upp varje år i takt med inkomstbasbeloppet.

När utbetalningen har börjat räknas värdet av pensionen upp i takt med förändringen av prisbasbeloppet.

Särskild avtalspension – för räddningstjänstpersonal

Du som jobbar inom räddningstjänsten har rätt till så kallad särskild avtalspension, om du har jobbat inom räddningstjänsten i minst 30 år, varav minst 25 år i utryckningsstyrka.

Den särskilda avtalspensionen betalas ut tidigast från det att du fyller 58 år, fram till ordinarie pensionsålder.

Pensionen är 73,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp (571 500 kr år 2024). På lönedelar över det är den något lägre.

● Skydd för efterlevande 

Efterlevandeskyddet inom KAP-KL består av två delar, dels en efterlevandepension, dels ett så kallat återbetalningsskydd.

Efterlevandepension

Om du skulle avlida innan du går i pension kan din make, maka, registrerade partner eller sambo ha rätt till efterlevandepension.

Efterlevandepensionen är 15 procent av din pensionsgrundande lön upp till 20 inkomstbasbelopp (1 524 000 kr år 2024) och 7,5 procent den del av lönen som överstiger det, upp till 30 inkomstbasbelopp (2 286 000 kr år 2024). Efterlevandepension till vuxna betalas ut i högst fem år.

Även barn har rätt till efterlevandepension. Den betalas ut till och med den månad barnet fyller 18 år eller, vid studier, till och med juni månad det år barnet fyller 20 år. Pensionen ökar med antalet barn och fördelas lika mellan barnen.

Pensionen till ett barn är 10 procent av din pensionsgrundande lön upp till 7,5 basbelopp, 28 procent av lönen i skiktet 7,5–20 basbelopp och 14 procent av den del av lönen som ligger mellan 20 och 30 basbelopp.

Om du har två barn blir ersättningen 1,4 gånger högre.
Om du har tre barn blir ersättningen 1,6 gånger högre.
Om du har fyra barn blir ersättningen 1,8 gånger högre.
Om du har fem barn eller fler blir ersättningen 2,0 gånger högre.

Möjlighet till återbetalningsskydd

Återbetalningsskyddet gäller de pengar som betalas in till din avgiftsbestämda (premiebestämda) pension. Det innebär att dina efterlevande får de pensionspengar som finns kvar i din försäkring om du avlider. Du betalar ingen avgift för återbetalningsskyddet, men det gör att din pension blir lite lägre.

Om du väljer bort återbetalningsskydd får du högre pension, eftersom du då får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd avlider.

När du väljer försäkringsbolag för din KAP-KL får du alltid en försäkring med återbetalningsskydd. Om du vill välja bort återbetalningsskyddet gör du det direkt hos ditt försäkringsbolag.

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se