Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

BTP 1 – Premiebestämd ålderspension

BTP 1 är en tjänstepension för dig som arbetar inom banksektorn. BTP 1 är en premiebestämd pension. Det innebär att din arbetsgivare betalar premier till en eller flera pensionsförsäkringar för din räkning.

Kollektivavtalad BTP 1 omfattar tjänstemän vars arbetsgivare är medlemmar i Bankinstitutens arbetsgivareorganisation, BAO, och som har valt att gå över till BTP 1. Om du arbetar inom ett företag där kollektivavtalad BTP 1 har införts gäller pensionsplanen för alla nyanställda och alla anställda under 25 år. Den äldre pensionsplanen BTP 2 gäller alla som var anställda när BTP 1 infördes, utom anställda som är under 25 år.

Hängavtalad BTP 1 tecknas med Finansförbundet av arbetsgivare som inte är medlemmar i BAO. Skillnaden mellan kollektivavtalad och hängavtalad BTP 1 är liten och rör framför allt försäkringsskyddet för efterlevande.

Den premie som din arbetsgivare betalar till din BTP 1 motsvarar 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (det vill säga 571 500 kr år 2024) och 30 procent av lönen över det, upp till 30 inkomstbasbelopp.

Förstärkt BTP 1 ålderspension

Från den 1 januari 2021 gjordes ändringar i kollektivavtalen som ska stärka avsättningen till tjänstepensionen inom BTP-planen.

Den förstärkta pensionen innebär att arbetsgivaren kommer betala in ytterligare 2 procent till BTP 1 ålderspension. BTP 1 premien höjs och detta möjliggörs genom att ditt semesterlönetillägg om 1,45 procent växlas mot en högre pensionspremie.

Inbetalningen kommer att göras till den valbara delen. Det innebär att den valbara premien höjs från 2 procent till 4 procent av pensionsmedförande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lön mellan 7,5 inkomstbasbelopp och 30 inkomstbasbelopp höjs avsättningen från 30 procent till 32 procent. Avsättningen till den trygga delen inom BTP 1 kvarstår oförändrad (dvs. 2,5 procent).

Det är arbetsgivaren som bestämde från vilken tidpunkt semesterlönetillägget växlas till en förstärkt pension. Växlingen började vid ett kalenderårsskifte antingen 1 januari 2021, 1 januari 2022 eller 1 januari 2023. Hör med din arbetsgivare vad som gäller just för dig.

Du kan till stor del bestämma hur dina pensionspengar ska förvaltas och vilka försäkringsbolag som ska förvalta dem.

Du gör alla dina val här på Valcentralen genom att logga in med din e-legitimation.

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se