Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Dina val

FTPK är en del av din tjänstepension. Det är en kompletterande ålderspension som är premiebestämd, vilket innebär att din slutliga FTPK bestäms av bland annat storleken på premierna, hur länge du är anställd och hur bra avkastning du får på ditt pensionskapital. Din arbetsgivare betalar premien, som motsvarar 2,9 procent av din lön.

Du kan själv bestämma på vilket sätt din FTPK ska förvaltas och vilket försäkringsbolag som ska sköta förvaltningen. Du kan också ge din familj extra trygghet genom att välja återbetalningsskydd, förstärkt familjeskydd eller båda delarna.

Om du inte gör något val kommer dina pengar att placeras i en traditionell pensionsförsäkring, med obligatoriskt familjeskydd men utan återbetalningsskydd, i Alecta.

Välj hur dina pensionspengar ska förvaltas

Det finns två olika typer av pensionsförsäkringar. Du bestämmer själv vilken försäkring som passar dig bäst:

● Traditionell pensionsförsäkring. I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsbolaget hur dina premier placeras. Försäkringsbolaget placerar i räntebärande papper, aktier, fastigheter etc och sköter förvaltningen. Du är ofta garanterad en viss lägsta värdetillväxt. Det finns också nyare förvaltningsformer som räknas som traditionell försäkring där den garanterade värdetillväxten kan vara låg eller noll.

● Fondförsäkring. I en fondförsäkring bestämmer du i allmänhet själv i vilka fonder du vill placera dina pensionspengar. Du tar då själv hela risken för hur ditt pensionskapital utvecklas. När du väljer fondförsäkring placeras dina pengar först i en så kallad entrélösning hos det bolag du har valt. Sedan kontaktar försäkringsbolaget dig och ger dig möjlighet att själv välja fonder ur bolagets utbud.

Välj försäkringsbolag

Det finns många försäkringsbolag som kan förvalta din FTPK. Du kan läsa mer om bolagen under fliken ”Försäkringsbolag och avgifter”.

Välj om du vill ha återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att din familj får det pensionskapital som finns kvar i din FTPK om du avlider i förtid. Om du avlider innan du har börjat ta ut pensionen betalas ditt pensionskapital ut under 5 år. Om du har hunnit gå i pension är det de resterande pensionsutbetalningarna som betalas ut under den tid som du har valt, men inte längre än 20 år om du valt livsvarig utbetalning.

Du betalar ingen avgift för återbetalningsskydd, men din pension blir lite lägre. Om du inte väljer återbetalningsskydd får du högre pension eftersom du då får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd avlider.

Återbetalningsskyddet gäller hela din FTPK. Om du väljer till eller bort återbetalningsskydd gäller valet inte bara den försäkring du betalar premier till idag utan alla FTPK-försäkringar som du har kapital i.

Det finns begränsningar i vilka som räknas som familjemedlemmar. Särskilda regler gäller också om du först väljer bort återbetalningsskydd och senare vill välja till det. Läs mer under fliken ”Om FTP 2”.

Välj om du vill ha förstärkt familjeskydd

I FTP 2 ingår ett obligatorisk familjeskydd utan avgift. Det är en separat försäkring i Skandia Liv som betalas ut till din familj i 5 år om du avlider innan du fyllt 65 år.

Du kan välja att förstärka familjeskyddet om du vill. Kostnaden för det förstärkta familjeskyddet beror på hur gammal du är när premien betalas in, hur högt familjeskydd du vill ha och hur länge du vill att ersättningen ska betalas ut.

Läs mer om både det obligatoriska och det förstärka familjeskyddet under fliken ”Om FTP 2”. 

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se