Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Dina val

PPA13 är en premiebestämd ålderspension. Din arbetsgivare betalar premien, som motsvarar 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent av den lön som överstiger det.

Du kan själv bestämma vilken typ av pensionsförsäkring du vill att dina pensionspengar ska placeras i, och du har flera försäkringsbolag att välja mellan.

Om du inte gör något val kommer dina pengar att placeras i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd i Skandia Liv.

Välj typ av pensionsförsäkring

Det finns två olika typer av pensionsförsäkringar. Du bestämmer själv vilken försäkring som passar dig bäst. Du kan också fördela din premie mellan olika försäkringar. Din pensionspremie delas upp i tre poster, en på 50 procent och två på 25 procent. Du kan välja samma försäkring för alla poster, för två av posterna, eller olika försäkringar för varje post.

● Traditionell pensionsförsäkring. I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsbolaget hur dina premier placeras. Försäkringsbolaget placerar i räntebärande papper, aktier, fastigheter etc och sköter förvaltningen. Du är garanterad en viss lägsta värdetillväxt.

● Fondförsäkring. I en fondförsäkring bestämmer du i allmänhet själv i vilka fonder du vill placera dina pensionspengar. Du tar då själv hela risken för hur ditt pensionskapital utvecklas. När du väljer fondförsäkring placeras dina pengar först i en så kallad entrélösning hos det bolag du har valt. Sedan kontaktar försäkringsbolaget dig och ger dig möjlighet att själv välja fonder ur bolagets utbud.

Välj försäkringsbolag

När det gäller fondförsäkring har du flera försäkringsbolag att välja mellan inom PPA13. Läs mer under fliken ”Valbara försäkringsbolag”.

Välj om du vill behålla återbetalningsskyddet

Som standard ingår återbetalningsskydd i din pensionsförsäkring. Det innebär att din familj får det pensionskapital som finns kvar i din försäkring om du avlider innan det har betalats ut.

För den traditionella försäkringen gäller att återbetalningsskyddet betalas ut till dina förmånstagare i 20 år om du avlider innan du har börjat ta ut pensionen. När du börjar ta ut livsvarig ålderspension kan du själv bestämma hur lång garantitid du vill ha, mellan 5 och 20 år. Om du avlider inom garantitiden fortsätter pensionsutbetalningarna till dina efterlevande fram till garantitidens utgång. Om väljer tidsbegränsad utbetalning av pensionen går de resterande utbetalningarna till dina efterlevande om du avlider innan hela pensionen betalats ut.

För fondförsäkringar kan återbetalningsskyddet vara annorlunda utformat. Se respektive bolags försäkringsvillkor för närmare detaljer.

Du betalar ingen avgift för återbetalningsskyddet, men din pension blir lite lägre. Om du väljer bort återbetalningsskydd får du högre pension eftersom du då får vara med och dela på de så kallade arvsvinsterna, det vill säga det pensionskapital som andra försäkrade utan återbetalningsskydd lämnar efter sig när de avlider.

Det finns begränsningar när det gäller vilka som kan vara förmånstagare. Särskilda regler gäller också om du först väljer bort återbetalningsskydd och senare vill välja till det. Läs mer under fliken ”Om PPA13”.

Välj om du vill ha familjeskydd

Familjeskydd är en separat försäkring hos Bliwa Livförsäkring. Du kan själv välja hur stor efterlevandepension din familj ska få om du avlider före 65 års ålder: 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp som betalas ut under 5, 10, 15 eller 20 år.

Du kan läsa mer om familjeskyddsförsäkringen och kostnaden för den på Bliwas webbplats.

Kostnaden för familjeskyddet dras från den premie din arbetsgivare betalar för din ålderspension. Hur hög premien blir beror på hur gammal du är, hur högt familjeskydd du vill ha och hur länge du vill att ersättningen ska betalas ut.

Det finns begränsningar när det gäller vilka som kan vara förmånstagare. Läs mer om familjeskydd under fliken ”Om PPA13”.

Du måste inte välja

Om du inte gör något val kommer dina pengar att placeras i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd, utan familjeskydd, i Skandia Liv.

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se