Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Detta är BTP 2

BTP 2 är en pensionsplan som grundas på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen BAO och fackförbunden Finansförbundet, Jusek, Civilekonomerna och Civilingenjörsförbundet.

BTP 2 består av:
● Förmånsbestämd ålderspension
● BTPK - Kompletterande ålderspension
● Sjukpension
● Särskild barnpension
● Särskild efterlevandepension
● Familjepension

Sjukpension, särskild barnpension och särskild efterlevandepension gäller från det att du har fyllt 18 år.

Den förmånsbestämda ålderspensionen och övriga delar av BTP 2  börjar du tjäna in vid 25 års ålder.

Förmånsbestämd ålderspension

Den största delen av BTP 2 är en förmånsbestämd pension. Det innebär att pensionen är bestämd till en viss procent av din slutlön. Du uppnår full BTP 2 ålderspension om du före pensionsåldern har tjänat in BTP 2 i 360 månader (30 år).

Om du går i pension vid 65 års ålder får du 10 procent av din slutlön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 65 procent av den del av din slutlön som ligger mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp. För lönedelar mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp får du 32,5 procent.

Inkomstbasbeloppet är 76 200 kr år 2024. Om du går i pension 2024 blir din förmånsbestämda pension:

Slutlön BTP
upp till 571 500 kr 10 %
571 500–1 524 000 kr 65 %
1 524 000–2 286 000 kr 32,5 %

Den ordinarie pensionsåldern inom BTP 2 är 65 år. Men du kan ta ut din ålderspension tidigare. Vid förtida uttag blir din ålderspension lägre än den annars skulle ha blivit.

Alternativ till den förmånsbestämda pensionen

Om du har en årslön på mer än 10 inkomstbasbelopp kan du komma överens med din arbetsgivare om en annan pensionslösning för den del av din lön som ligger mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp.

BTPK – Kompletterande ålderspension

BTPK är en premiebestämd del av din pension. Din arbetsgivare betalar varje månad en premie på motsvarande 2 procent av din lön. När din arbetsgivare har förstärkt din BTPK kommer premien att höjas från 2 procent till 4 procent. Hur hög din BTPK blir när du går i pension beror bland annat på hur stora premier som betalas in, hur länge de betalas in, om du valt återbetalningsskydd eller familjeskydd och hur hög avkastning du får på ditt sparande.

Din BTPK betalas normalt ut under fem år.

Sjukpension

Om du blir långvarigt sjuk – över 90 dagar i följd eller 150 dagar under den senaste tolvmånadersperioden – kan du ha rätt till sjukpension från din tjänstepension. Den är ett komplement till den allmänna försäkringens sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

Sjukpensionen betalas ut i proportion till graden av din arbetsoförmåga, och bara om du är arbetsoförmögen till 25 procent eller mer.

Särskild barnpension

I BTP ingår en särskild barnpension som betalas ut om du har barn under 21 år när du avlider.

För att beräkna hur hög barnpensionen blir utgår man från ett grundbelopp. Grundbeloppet är 16 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp.

Med utgångpunkt från grundbeloppet beräknas barnpensionen så här:

1 barn 75 procent av grundbeloppet
2 barn 110 procent av grundbeloppet
3 barn 135 procent av grundbeloppet
4 barn 150 procent av grundbeloppet
Tillägg för varje ytterligare barn 10 procent av grundbeloppet

 

Särskild efterlevandepension

Särskild efterlevandepension betalas ut till din make/maka, registrerade partner eller sambo om du avlider före 65 års ålder. Pensionen är 20 procent av den del av din lön som är under 7,5 inkomstbasbelopp. Pensionen betalas ut fram till dess din efterlevande fyller 65 år, men minst under 5 år.

Familjepension

För dig som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp innehåller BTP 2 en särskild familjepension. Om du avlider före din make, maka, registrerade partner eller sambo betalas familjepensionen ut under resten av hans eller hennes liv, om han eller hon inte gifter om sig eller blir sambo. Efterlevande barn har rätt till familjepension fram till dess de fyller 21 år.

(Full familjepension betalas ut om du före pensionsåldern har tjänat in BTP 2 i 360 månader. För sambor gäller endast intjänande från och med år 1997.)

För att beräkna hur hög familjepensionen blir utgår man från ett grundbelopp. Grundbeloppet är 32,5 procent av lönen mellan 7,5 inkomstbasbelopp och 20 inkomstbasbelopp samt 16,25 procent av lönen mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp.

Med utgångpunkt från grundbeloppet beräknas familjepensionen till dina efterlevande så här:

Efterlevande utan barn 100 procent av grundbeloppet
Efterlevande med 1 barn 130 procent av grundbeloppet
Efterlevande med 2 barn 150 procent av grundbeloppet
Tillägg för varje ytterligare barn 10 procent av grundbeloppet

Om du enbart har efterlevande barn beräknas familjepensionen till dem så här:

1 barn 75 procent av grundbeloppet
2 barn 110 procent av grundbeloppet
3 barn 135 procent av grundbeloppet
4 barn 150 procent av grundbeloppet
Tillägg för varje ytterligare barn 10 procent av grundbeloppet

Det finns en del begränsningar när det gäller vilka personer som familjepensionen kan utbetalas till. Läs mer om det under rubriken ”Förmånstagare”.

Alternativ till familjepension

Om du har en årslön på mer än 10 inkomstbasbelopp kan du komma överens med din arbetsgivare om en annan pensionslösning än familjepension.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att din familj får det pensionskapital som finns kvar i din BTPK om du avlider. Om du avlider innan du har börjat ta ut pensionen betalas ditt pensionskapital ut under 5 år. Om du har hunnit gå i pension är det de resterande pensionsutbetalningarna som betalas ut under den tid som du har valt, men inte längre än sammanlagt 20 år om du valt livsvarig utbetalning.

Du betalar ingen avgift för återbetalningsskydd, men din pension blir lite lägre. Om du inte väljer återbetalningsskydd får du högre pension eftersom du då får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra i din årskull utan återbetalningsskydd avlider.

Det finns begränsningar i vilka som räknas som familjemedlemmar. Det kan du läsa mer om nedan under rubriken ”Förmånstagare”.

Om du inte väljer återbetalningsskydd när du för första gången har möjlighet att göra ditt BTPK-val kan du välja till det senare. Om du gör det inom tolv månader efter det att du gift dig, registrerat partnerskap, blivit sambo eller fått barn behöver du inte fylla i någon hälsodeklaration, vilket du annars måste göra.

Du kan välja till eller ta bort återbetalningsskydd via Valcentralen fram till din 65-årsdag. Om du vill ändra återbetalningsskyddet senare gör du det hos ditt försäkringsbolag. Det går inte att välja till återbetalningsskydd efter det att pensionen har börjat betalas ut.

Förmånstagare

Det är i första hand din make, maka, registrerade partner eller sambo som är förmånstagare när det gäller återbetalningsskydd och familjepension. I andra hand är det dina arvsberättigade barn.

För att din sambo ska bli förmånstagare måste ni ha eller vänta barn tillsammans, tidigare ha varit gifta med varandra eller i alla fall bo tillsammans sedan minst sex månader tillbaka.

Om du vill att någon annan ska vara förmånstagare måste du anmäla det genom ett förmånstagarförordnande som skickas till Valcentralen. De förmånstagare som är möjliga är:

a) Din make, maka, registrerade partner eller tidigare make, maka, registrerad partner.

b) Din sambo eller tidigare sambo.

c) Barn, styvbarn eller fosterbarn till dig eller till någon person enligt a) eller b).

Finns det flera barn som är förmånstagare fördelas pensionen lika mellan dem, om du inte har angett något annat i förordnandet.

Vill du veta mer?

Här beskriver vi BTP 2 tjänstepension på ett kortfattat och delvis förenklat sätt. Du kan läsa mer om kollektivavtalad BTP på den webbplats som BAO och Finansförbundet har skapat tillsammans:

http://btppension.se/

Om du vill veta ännu mer finns alla detaljer i avtalstexten, som du kan hämta på samma webbplats, eller via direktlänken:

https://cdn.bao.se/filer/www/dokument/kollektivavtal/finansforbundet/Pensionsavtal-BAO-Finansforbundet-2021-05-01.pdf

 

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se