Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng
Skandikon logotyp

Dina val

Som försäkrad inom KAP-KL kan du själv bestämma en hel del om dina pensionspengar. Du kan välja hur de ska förvaltas och vilket försäkringsbolag som ska förvalta dem.

Din arbetsgivare betalar varje år motsvarande 4,5 procent av din lön till din tjänstepension. Hur hög din pension till sist kommer att bli beror på hur mycket pengar som har betalats in under åren, hur mycket pensionskapitalet har växt och hur höga avgifter försäkringsbolaget har tagit ut.

Välj typ av pensionsförsäkring

Det finns två olika typer av pensionsförsäkringar. Du bestämmer själv vilken försäkring som passar dig bäst:

● Traditionell pensionsförsäkring. I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsbolaget hur dina premier placeras. Försäkringsbolaget placerar i räntebärande papper, aktier, fastigheter etc och sköter förvaltningen. Du är ofta garanterad en viss lägsta värdetillväxt. Det finns också nyare förvaltningsformer som räknas som traditionell försäkring, men där den garanterade värdetillväxten kan vara låg eller noll.

● Fondförsäkring. I en fondförsäkring bestämmer du i allmänhet själv i vilka fonder du vill placera dina pensionspengar. Du tar då själv hela risken för hur ditt pensionskapital utvecklas. När du väljer fondförsäkring placeras dina pengar först i en så kallad entrélösning hos det bolag du har valt. Sedan kontaktar försäkringsbolaget dig och ger dig möjlighet att själv välja fonder ur bolagets utbud.

Välj försäkringsbolag

Du har många försäkringsbolag att välja mellan inom KAP-KL. Du kan läsa mer om bolagen under fliken ”Försäkringsbolag och avgifter”.

Välj om du vill ha återbetalningsskydd

När du väljer försäkring för din KAP-KL får du alltid en försäkring med återbetalningsskydd. Om du vill välja bort återbetalningsskyddet gör du det direkt hos ditt försäkringsbolag. Läs mer om återbetalningsskydd under fliken ”Om KAP-KL”.

Du måste inte välja

Om du tidigare har valt ett försäkringsbolag för din KAP-KL placeras dina premier i det bolaget tills du gör ett nytt val. Om du aldrig har gjort något val kommer dina pengar att placeras i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos försäkringsbolaget KPA Pension.

Du väljer för 2018 års pensionspremier

Dina pensionspengar förs över till ditt försäkringsbolag en gång om året. Den 28 februari 2019 är sista dagen att välja försäkringsbolag för de pensionspengar som du har tjänat in under 2018. De förs över till ditt valda bolag i slutet av mars 2019.

Om du tidigare har pensionspengar i ett annat försäkringsbolag kommer de att ligga kvar där om du inte väljer att flytta ditt pensionskapital. Läs mer om hur kapitalflytt går till under fliken "Flytt av kapital".

Ingen avgift för Valcentralen

Det är din arbetsgivare som bekostar administrationen av din tjänstepension. Du betalar ingen avgift för de tjänster som Valcentralen utför, förutom för flytt av kapital som kostar 300 kr. Vissa försäkringsbolag betalar den avgiften för försäkrade som flyttar sitt kapital till dem.

Avtalsparterna inom KAP-KL/AKAP-KL har bestämt att en avgift på 50 öre per år och anställd ska gå till den stiftelse som bland annat bekostar pensionsnämnden och tecknar avtal med de anslutna försäkringsbolagen. En avgift tas från både arbetsgivare och arbetstagare. Din avgift dras från pensionspremien, med en krona år 2018 och 2019, och därefter en krona vartannat år.

Pensionsval på Valcentralen.se?

Ange ditt personnummer i fälten ovan för att kontrollera om du kan göra ett pensionsval på Valcentralen.se

Postadress Valcentralen, Skandikon Administration AB, Box 14, 101 20 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se