Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng
Skandikon logotyp

Detta är AKAP-KL

AKAP-KL är tjänstepension för dig som är född 1986 eller senare och arbetar inom en kommun, ett landsting, en region eller ett kommunalt bolag.

I din tjänstepension AKAP-KL ingår:
● Ålderspension
● Skydd för efterlevande

● Ålderspension

Ålderspensionen inom AKAP-KL är ett komplement till den allmänna pensionen. AKAP-KL är en premiebestämd pension, vilket innebär att arbetsgivaren betalar in en avtalad premie till en pensionsförsäkring. Hur hög din slutliga pension blir beror bland annat på storleken på premierna, hur länge du är anställd och hur bra avkastning du får på ditt pensionskapital.

Den premie som din arbetsgivare betalar in motsvarar 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (det vill säga 483 000 kr år 2019) och 30 procent av lönen över det, upp till 30 inkomstbasbelopp (1 932 000 kr år 2019).

Du kan själv bestämma vilken typ av pensionsförsäkring du vill att dina pensionspengar ska placeras i, och du har flera försäkringsbolag att välja mellan. Du loggar in med BankID eller Mobilt BankID och gör dina val på Valcentralen.

Om du inte gör något val kommer dina premier att placeras i en traditionell pensionsförsäkring i KPA Pension.

Du kan när som helst göra ett nytt pensionsval – eller ändra ett tidigare val – för alla kommande premier. Om du vill kan du också flytta kapital från försäkringar som du tidigare har valt, till en annan av de försäkringar som är valbara inom AKAP-KL.

Här kan du läsa mer om dina valmöjligheter.

Särskild avtalspension – för räddningstjänstpersonal

Du som jobbar inom räddningstjänsten har rätt till så kallad särskild avtalspension, om du har jobbat inom räddningstjänsten i minst 30 år, varav minst 25 år i utryckningsstyrka.

Den särskilda avtalspensionen betalas ut tidigast från det att du fyller 58 år, fram till ordinarie pensionsålder.

Pensionen är 73,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp (483 000 kr år 2019). På lönedelar över det är den något lägre.

● Skydd för efterlevande

Efterlevandeskyddet inom AKAP-KL består av två delar, dels den försäkring som heter Familjeskydd, dels ett så kallat återbetalningsskydd.

Familjeskydd

Familjeskyddet inom AKAP-KL är en livförsäkring som din arbetsgivare har tecknat i KPA Pensionsförsäkring. Den ger ersättning både till efterlevande vuxna och till barn.

Efterlevande vuxen får ersättning i 5 år. Ersättningen är 0,8 inkomstbasbelopp per år (51 520 kr år 2019) om du hade en pensionsgrundande lön under 6 inkomstbasbelopp (386 400 kr år 2019). Om du hade högre lön är ersättningen 1,1 inkomstbasbelopp per år (70 840 kr år 2019). Både fast lön och rörliga tillägg ingår i den pensionsgrundande lönen.

Efterlevande arvsberättigade barn får ersättning fram till 18 års ålder eller längst till 20 års ålder om barnet då går i grundskola eller gymnasium. Ersättningen baseras på antalet barn i familjen och det inkomstbasbelopp som gäller året för dödsfallet.

Inkomstbasbeloppet för 2019 är 64 400 kr. Det innebär att beloppen blir:

1 barn 0,5 inkomstbasbelopp per år – cirka 2 700 kr per månad.
2 barn 0,8 inkomstbasbelopp per år – cirka 4 300 kr per månad.
3 barn 1,1 inkomstbasbelopp per år – cirka 5 900 kr per månad.
Fler än 3 barn 1,5 inkomstbasbelopp per år – cirka 8 000 kr per månad.

 

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande får de pensionspengar som finns kvar i din försäkring om du avlider. Du betalar ingen avgift för återbetalningsskyddet, men det gör att din pension blir lite lägre.

Om du väljer bort återbetalningsskydd får du högre pension, eftersom du då får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd avlider.

När du väljer försäkringsbolag för din AKAP-KL får du alltid en försäkring med återbetalningsskydd. Om du vill välja bort återbetalningsskyddet gör du det direkt hos ditt försäkringsbolag.

Pensionsval på Valcentralen.se?

Ange ditt personnummer i fälten ovan för att kontrollera om du kan göra ett pensionsval på Valcentralen.se

Postadress Valcentralen, Skandikon Administration AB, Box 14, 101 20 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se