Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Dina val

Frivillig ITP – premiebestämd ålderspension är en tjänstepension. Din arbetsgivare betalar premien, som motsvarar 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent av den lön som överstiger det.

Du kan själv bestämma på vilket sätt dina pensionspengar ska förvaltas. Du kan också ge din familj extra trygghet genom att välja återbetalningsskydd, familjeskydd eller båda delarna.

Om du inte gör något val placeras dina pengar i en traditionell pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd i SPP.

Välj typ av pensionsförsäkring

Du kan välja att placera hela pensionspremierna i en traditionell pensionsförsäkring eller i en fondförsäkring. Om du hellre vill kan du fördela premierna mellan traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring. Du kan välja en fördelning på 100, 75, 50 eller 25 procent i vardera typ av försäkring.

● Traditionell pensionsförsäkring. I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsbolaget hur dina premier placeras. Försäkringsbolaget placerar i räntebärande papper, aktier, fastigheter etc och sköter förvaltningen. Du är ofta garanterad en viss lägsta värdetillväxt.

● Fondförsäkring. I en fondförsäkring bestämmer du i allmänhet själv i vilka fonder du vill placera dina pensionspengar. Du tar då själv hela risken för hur ditt pensionskapital utvecklas. När du väljer fondförsäkring placeras dina pengar först i en så kallad entrélösning. Sedan kontaktar försäkringsbolaget dig och ger dig möjlighet att själv välja fonder ur bolagets utbud.

Välj om du vill ha återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att din familj får det pensionskapital som finns kvar i din försäkring om du avlider innan det har betalats ut. Om du avlider innan du har börjat ta ut pensionen betalas ditt pensionskapital ut under 5 år. Om du har hunnit gå i pension är det de resterande pensionsutbetalningarna som betalas ut om du valt tidsbegränsad utbetalning. Om du har valt livsvarig utbetalning kan du själv bestämma hur lång tid som återbetalnings­skyddet ska gälla, mellan 5 år och 20 år.

Du betalar ingen avgift för återbetalningsskyddet, men din pension blir lite lägre. Om du inte väljer återbetalningsskydd får du något högre pension eftersom du då får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd avlider.

Det finns begränsningar i vilka som räknas som familjemedlemmar. Särskilda regler gäller också om du först väljer bort återbetalningsskydd och senare vill välja till det. Läs mer under fliken ”Om Frivillig ITP - premiebestämd”.

Välj om du vill ha familjeskydd

Familjeskydd är en separat försäkring hos Bliwa Livförsäkring. Den innebär att en efterlevandepension betalas ut till din familj om du avlider före 65 års ålder. Som längst betalas pensionen ut till fram till dess du skulle ha fyllt 70 år. Du kan välja ett försäkringsbelopp på 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp som betalas ut under 5, 10, 15 eller 20 år.

Du kan läsa mer om familjeskyddsförsäkringen och kostnaden för den på Bliwas webbplats.

Kostnaden för familjeskyddet dras från den premie din arbetsgivare betalar för din ålderspension. Hur hög premien blir beror på hur gammal du är, hur högt familjeskydd du vill ha och hur länge du vill att ersättningen ska betalas ut.

Läs mer om familjeskyddet under fliken ”Om Frivillig ITP - premiebestämd”.

Nu kan du välja att få din post digitalt.

Skandikon är ansluten till Kivra.

Intresserad? Klicka på länken och läs mer om hur du lätt kommer igång med din digitala brevlåda.

Är du redan ansluten till Kivra? Klicka här.

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se