Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

AKAP-KR

AKAP-KR – kolektyvinė nustatytų įmokų senatvės pensija. AKAP-KR taip pat apima regioninių ir vietinių federacijų darbuotojus, be to „Sobona“ darbdavių asociacijai priklausančių savivaldybių įmonių darbuotojus.

AKAP-KR nauda

AKAP-KR naudinga visiems darbuotojams:

• fiksuotų išmokų pensija;

Teisę į pensiją suteikiantis darbo užmokestis ir pajamos

Pagal AKAP-KR, teisę į pensiją suteikiantis darbo užmokestis yra:

• išmokamas pinigais;

• negaunamas atlygis dėl laikinojo nedarbingumo atostogų, motinystės atostogų, tėvystės atostogų, gamybinės traumos ar atostogų dėl veiklos sąjungoje be teisės į kitas išmokas.

Nustatyto dydžio įmokų senatvės pensija

Kiekvienais metais darbdavys atideda tam tikrą jūsų darbo užmokesčio dalį nustatytų įmokų senatvės pensijai. Šiai išmokai netaikomi amžiaus apribojimai. Pensijų įmoka yra lygi:

• 6 proc. teisės į pensiją suteikiančio darbo užmokesčio iki 7,5 bazinių pajamų sumos;

• 31,5 proc. darbo užmokesčio 7,5‑30 bazinių pajamų sumos intervale, kol sulauksite Užimtumo apsaugos įstatymo (LAS) 32 a straipsnyje nustatyto amžiaus, po kurio pensijų įmoka yra lygi 6 proc. teisės į pensiją suteikiančio darbo užmokesčio.

Pensijų įmokas darbdavys moka kas ketvirtį. Jeigu šešių mėnesių laikotarpio pensijų įmoka nesiekia 0,75 proc. bazinių pajamų sumos, darbdavys išmokės likusią sumą kaip atlyginimą.

Nustatyto dydžio įmokų senatvės pensija gali būti mokama nuo 60 m. amžiaus. Galite pasirinkti, ar išmokos turėtų būti mokamos visą gyvenimą, ar išmokėtos per tam tikrą laikotarpį (bet ne mažiau kaip per dešimt metų).

Darbuotojai, kurie buvo privalomai perkelti iš KAP-KL į AKAP-KR ir kurių metinis darbo užmokestis 2022‑2026 m. laikotarpiu buvo didesnis nei 7,5 bazinių pajamų sumos, bei darbuotojai, kurie pasirinko pereiti iš KAP-KL į AKAP-KR, turi teisę gauti papildomas įmokas.

Papildomos įmokos mokamos kasmet metams pasibaigus ir svyruoja nuo 0,5 iki 8,5 proc. darbo užmokesčio nuo 7,5 bazinių pajamų sumos iki 30 bazinių pajamų sumos.

Jūsų galimybės rinktis

Jums reikia pasirinkti:

 • ar jūsų lėšos turėtų būti investuojamos į tradicines pensijų draudimo, ar investicinio gyvybės draudimo sistemas;

• draudimo bendrovę, kuri valdys jūsų lėšas;

• ar norėtumėte turėti išmokų artimiesiems garantiją (šį pasirinkimą atliekate savo pasirinktoje draudimo bendrovėje).

Valcentralen.se administruoja jūsų pasirinkimą ir perveda lėšas jūsų pasirinktai draudimo bendrovei.

Labai svarbu kruopščiai pasirinkti, nes nuo to priklausys būsima pensija. Atidžiai palyginkite skirtingų bendrovių siūlomą grąžą ir taikomus mokesčius. Pasirinkimus dėl būsimų draudimo įmokų galite pakeisti bet kuriuo metu. Taip pat galite perkelti iki šiol uždirbtą kapitalą į kitą draudimo bendrovę. Jeigu nepasirinksite, lėšos bus investuotos investuotos į tradicinį KPA „Tjänstepensionsförsäkring AB“ pensijų draudimą  su išmokų artimiesiems garantija.

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se