Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng
Skandikon logotyp

شیوۀ انتخاب در بیمۀ KAP-KL

KAP-KL یک بیمۀ بازنشستگی خدمتی برای همۀ افرادی است که برای کمونها، بهداری استانها، نواحی بهداری و برخی شرکتهای کمونی کار می کنند. کارفرمای شما حق بازنشستگی تان را به شرکت بیمۀ بازنشستگی تان پرداخت می کند. ولی انتخاب نوع بیمۀ بازنشستگی و شرکت بیمۀ بازنشستگی با خود شماست.

آسانترین راه انتخاب در وبسایت مرکز انتخاب (Valcentralen) است. در این وبسایت می توانید در مورد امکانات خو برای انتخاب نیز اطلاعات دریافت کنید. اگر مایل به انتخاب کردن نباشید پولهای بازنشستگی شما در یک بیمۀ بازنشستگی سنتی کارگزاری خواهد شد که دارای تأمین بازپرداخت نزد شرکت بیمۀ بازنشستگی ک.پ.آ (KPA Pension) است.

بیمۀ KAP-KL به شرح زیر است

کارفرمای شما هر سال معادل 5/4 درصد حقوق شما را به بیمۀ بازنشستگی پرداخت می کند. محاسبۀ این پرداختها از ماه پس از رسیدن سن شما به 21 سالگی تمام، آغاز می شود.

میزان حقوق بازنشستگی شما به مقدار پولهای پرداختی طی سالها تا زمانی که خود را بازنشسته می کنید، اینکه مبلغ سرمایۀ بازنشستگی چقدر طی زمان رُشد می کند و میزان هزینه هایی که شرکت بیمۀ بازنشستگی اخذ می کند، بستگی دارد. از اینرو  انتخاب نوع بیمۀ بازنشستگی و شرکت بیمۀ بازنشستگی که بایستی پولها را کارگزاری کند، با خود شماست.

با انتخاب نوع بیمه آغاز کنید

دو نوع بیمۀ بازنشستگی وجود دارد: بیمۀ بازنشستگی سنتی و  بیمۀ صندوق مشاع سهام

* بیمۀ بازنشستگی سنتی در یک بیمۀ بازنشستگی سنتی شرکت بیمۀ بازنشستگی در مورد کارگزاری پولهای شما تصمیم گیری می کند. شرکت بیمۀ بازنشستگی پولها را در اوراق بهادار بهره ای، مستغلات و غیره کارگزاری کرده و امور  مربوطه را اداره می کند. در اغلب موارد یک مبلغ نازل برای رُشد ارزش پولی تضمین می شود. انواع جدید کارگزاری پولها نیز وجود دارد که به مثابه بیمۀ بازنشستگی سنتی محسوب می شود و رُشد تضمینی ارزش پول در آنها ممکن است کم یا معادل صفر باشد.

* بیمۀ صندوق مشاع سهام در یک بیمۀ صندوق مشاع سهام بطور کلی شما خودتان تصمیم گیری می کنید که پولهای بازنشستگی خود را در کدام صندوق های سهام کارگزاری کنید. در اینصورت تمامی ریسک رُشد سرمایۀ بازنشستگی تان با خود شماست.

وقتی بیمۀ صندوق مشاع سهام را در یک شرکت بیمۀ بازنشستگی بخصوص انتخاب می کنید پولهای شما اول در یک صندوق وجوهات ورودی (entrélösning) کارگزاری می کند. سپس شرکت بیمۀ بازنشستگی با شما تماس می گیرد و به شما امکان می دهد از صندوق های مشاع شرکت برای KAP-KL صندوق انتخاب کنید.

با انتخاب شرکت بیمۀ بازنشستگی ادامه دهید

وقتی نوع بیمه را انتخاب کردید قدم بعدی انتخاب شرکت بیمۀ بازنشستگی است که بایستی پولهای بازنشستگی شما را اداره کند. در وبسایت مرکز انتخاب (Valcentralen) و در فُرم انتخاب برای KAP-KL می توانید هزینه هایی را که شرکت بیمۀ بازنشستگی اخذ می کند مشاهده کنید. شما همچنین می توانید ببینید که شرکت بیمۀ بازنشستگی طی پنجسال گذشته تا چه حد در کارگزاری سرمایه موفق بوده است.

میزان سوددهی و مقدار هزینه ها بر روی مبلغ دریافتی حقوق بازنشستگی شما تأثیر می گذارند. متأسفانه تشخیص میزان سوددهی یا توجه به این امر که شرکتها قبلاً تا چه حد موفق بوده اند، دشوار است. سوددهی در طول زمان گذشته هیچگونه تضمینی برای سوددهی در آینده نیست. در بیمۀ صندوق مشاع سهام ارزش پولهایی که در صندوق های سهام کارگزاری می شوند هم ممکن است افزایش یابند و هم کاهش و مطمئن نباشید که تمامی سرمایۀ خود را بازپس خواهید گرفت. میزان هزینه را می توانید مشاهده کنید و این هزینه در مقدار پولی که کارگزاری می کنید اهمیت دارد.

انتخاب کنید

برای آنکه انتخاب کردن برای شما حتی الامکان راحت باشد مرکز انتخاب (Valcentralen) امکانات مختلفی برای انتخاب در KAP-KL در اختیار شما گذارده است.

* مستقیماً در وبسایت www.valcentralen.se انتخاب کنید. برای وارد شدن به این وبسایت از کارت شناسایی الکترونیکی خود (کارت شناسایی الکترونیکی بانکی یا کارت شناسایی الکترونیکی بانکی موبایل) استفاده کنید. اگر  کارت شناسایی الکترونیکی ندارید بانک تان می تواند به شما کمک کند.

* به کمک راهنمای تکمیل فُرم در وبسایت www.valcentralen.se انتخاب کنید. در اینصورت شما قدم به قدم راهنمائی شده و حاصل آن یک فُرم تکمیل شده است که می توانید چاپ کرده، امضاء کنید و برای ما بفرستید.

وقتی اسناد بیمه را دریافت کردید می توانید با شرکت بیمۀ بازنشستگی تماس بگیرید تا تأمین بازپرداخت و سایر موارد را اضافه کرده یا حذف کنید. اگر بیمۀ صندوق مشاع سهام انتخاب کرده باشید می توانید صندوق های سهام را تعویض کنید.

اطلاعات در مورد انتقال

خطاب به افرادی که قبلاً نیز در استخدام کمون یا شورای بهداری استان بوده اند

شما می توانید سرمایۀ بازنشستگی خود در KAP-KL را از طریق مرکز انتخاب (Valcentralen) در وبسایت www.valcentralen.se انتقال دهید.

حتی اگر نمی خواهید سرمایه را انتقال دهید این کارکرد جدید برای شما قابل استفاده است. این مرکز جدولی از همۀ بیمه های شما همراه با سرمایۀ قابل انتقال در چارچوب KAP-KL در اختیار شما می گذارد و مبلغ سرمایه را در هر بیمه نشان می دهد. ابتدا پس از دریافت این اطلاعات است که شما می توانید تصمیم بگیرید درصورت تمایل کدام سرمایه را انتقال دهید.

سرمایۀ بیمۀ خود را به شرح زیر انتقال دهید

با کارت شناسائی الکترونیکی خود (e-legitimation) یعنی کارت شناسائی بانکی یا کارت شناسائی بانکی موبایل (BankID eller Mobilt BankID) به وبسایت  www.valcentralen.se وارد شوید. در این وبسایت دستورالعمل واضح برای چگونگی انتقال سرمایه وجود دارد. اینکار در چندین مرحله انجام می شود:

1- انتقال سرمایه را با درخواست اطلاعات در مورد سرمایه های قابل انتقال آغاز می کنید. ما به همۀ شرکتهائی که سرمایۀ قابل انتقال در چارچوب KAP-KL ارائه می کنند استعلام می فرستیم تا کسب اطلاع کنیم شما چه بیمه هائی دارید و سرمایۀ بیمۀ شما در هر کدام چقدر است.

2- وقتی جدول مربوطه آماده شد شما آنرا در فرصت مناسب مطالعه می کنید. اگر مایل باشید انتقال سرمایه انجام دهید 14 روز فرصت دارید که وارد مرحلۀ 3 بشوید.

3- شما در فهرستی که بطور واضح سرمایه های قابل انتقال و هزینۀ انتقال آنها را نشان می دهد بیمه ها و شرکت هائی را که می خواهید بین آنها سرمایه انتقال دهید را انتخاب می کنید.

4- انتقال سرمایه شروع می شود. شما هنوز هم می توانید پشیمان شوید و انتقال را ظرف مدت 10 روز قطع کنید.

5- پس از حدود دو ماه انتقال سرمایه انجام شده است. شما در تمام مدت می توانید مراحل کار را در وبسایت مرکز انتخاب (Valcentralen) پیگیری کنید. وقتی اطلاعات جدیدی وجود داشته باشد یا وقتی که موعد تصمیم گیری فرار رسیده باشد ما از طریق ایمیل یا پیامک اِس.اِم.اِس به شما اطلاع می دهیم.

Pensionsval på Valcentralen.se?

Ange ditt personnummer i fälten ovan för att kontrollera om du kan göra ett pensionsval på Valcentralen.se

Postadress Valcentralen, Skandikon Administration AB, Box 14, 101 20 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se